JAK DOJECHAĆ?

› W Dzierżążno Wielkie kierujemy się na Dzierżążno Małe,

› jedziemy drogą asfaltową ok 2 km przez las,

› za znakiem UWAGA DZIECI skręcamy w lewo,

› przejeżdżamy 50 m lasem, po prawej stronie zobaczycie nasz dom.